Greater Tokyo Pass MOMIJI Campaign 2019Greater Tokyo Pass MOMIJI Campaign 2019

สัมผัสความงามของวิวใบไม่เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไมร่วง ใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นหรือโมมิจิจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองและสีแดงไปทั่วทั้งภูเขา
ไปเที่ยวภูเขาโมมิจิกัน ฤดูกาลนี้เท่านั้นที่คุณจะได้ชื่นชมความงามของวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา

1. ชื่อแคมเปญ

Greater Tokyo Pass “แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง”

2. ระยะเวลาของแคมเปญ

ตั้งแต่วันพุธที่ 16 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019

3. รายละเอียดแคมเปญ

มื่อซื้อ “Greater Tokyo Pass” ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ สามารถยืดเวลาใช้ได้มากขึ้นในราคาเท่าเดิม จากปกติใช้ได้ 3 วัน ขยายเวลาออกไปเป็น 5 วัน

(ในส่วนการจัดการจากบริษัท Japan Holiday Travel สามารถแลกได้ที่เคาน์เตอร์บริษัทในช่วงเวลานี้เท่านั้น)

4. ราคาจัดจำหน่าย

ใหญ่ 7,200 เยน เด็ก 3,600 เยน
*ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
*ราคาเท่ากับราคาปกติที่ไม่ใช่ช่วง “แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง)”

5. ผู้ที่สามารถซื้อบัตรโดยสาร

เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

6. วิธีการซื้อบัตรโดยสาร

สามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ที่ระบุด้านล่าง พนักงานจัดจำหน่ายจะขอตรวจหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แท้จริง เมื่อได้บัตรโดยสารมาแล้ว ให้ทำการเซ็นชื่อแบบเดียวกันกับหนังสือเดินทางลงบนบัตรโดยสาร นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวันที่จะเริ่มใช้ได้ “วันนี้” หรือ “วันถัดไป”

⇒สถานที่จำหน่าย

7. พื้นที่ที่สามารถใช้บัตรโดยสารได้

เส้นทางรถไฟและรถราง 12 บริษัท และเส้นทางรถประจำทาง 50 บริษัท อาทิ โตเกียว คานากาวะ ชิบะ ไซตามะ

⇒ส้นทางที่ใช้ได้