ส้นทางที่ใช้ได้ [รถบัส]

Odakyu Electric Railway Co.,Ltd.

text

Keio Corporation

text

Keisei Electric Railway Co.,Ltd.

text

Keikyu Corporation

text

SAGAMI RAILWAY Co., Ltd.

text

SEIBU RAILWAY Co.,Ltd.

text

Tokyu Corporation

text

Tokyo Metro Co., Ltd

text

Toei Subway

text

TOBU RAILWAY Co.,Ltd.

text

YOKOHAMA MINATOMIRAI RAILWAY COMPANY

text

Transportation Bureau, City of Yokohama

text

ส้นทางที่ใช้ได้ [ทางรถไฟ]

Toei Transportation (Bus)

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และเส้นทาง Koto 01, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOKYU BUS CORPORATION

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารความเร็วสูง, รถโดยสารที่วิ่งตรงไปยังสถานี Mizonokuchi - สถานี Shin-Yokohama, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keio Dentetsu Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

KANTO Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารวิ่งตรงไปยัง Odaiba, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

SEIBU BUS Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารเฉพาะกิจที่วิ่งในตอนมีอีเวนต์, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kokusai Kogyo Company Limited

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

ODAKYU BUS Co., Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keihin Kyuko Bus Co., Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และสายสนามบิน Haneda - Oicho/Shinagawa/Shinbashi , *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keisei Bus Co., Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOBU BUS CENTRAL CO.,LTD.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TACHIKAWABUS CO.LTD

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Nishi Tokyo Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Hitachi Motor Transportation Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keio Bus Higashi Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOKYU TRANSSES CORPORATION

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keisei Town Bus Inc.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และสาย Misato, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keio Bus Minami Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keio Bus Chuo Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Keio Bus Koganei Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Transportation Bureau, City of Yokohama

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kanagawa Chuo Kotsu Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถชัทเทิลบัส, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

KAWASAKI TSURUMI RINKO BUS Co.,LTD

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kawasaki City Bus

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และสาย Kawasaki Byoin, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Sotetsu Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารที่วิ่งตรงไปศาลเจ้า Samukawa ในเทศกาลวันปีใหม่, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kanagawa Chuo Kotsu West Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถชัทเทิลบัส, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Enoden Bus Fujisawa Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kanagawa Chuo Kotsu East Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถชัทเทิลบัส, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Enoden Bus Yokohama Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kominato Railway Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chibakotsu co.,ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทางที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานนาริตะ (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารสำหรับไปซื้อของที่ BonBelta, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOBU BUS EAST CO.,LTD.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba Chuo Bus Co., Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOYO BUS corporation

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

BANDO BUS inc.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Tokyo Bay City Koutsu Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Narita Airport Transport Co.,LTD

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba Kaihin Kotsu Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba Nairiku Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba Rainbow Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba Green Bus Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Chiba City Bus Co.,Ltd

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

HEIWA KOTSU Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

ASKA KOTSU Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

KEISEI TRANSIT BUS Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

CHIBA SEASIDEBUS corporation

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารสำหรับไปซื้อของที่ห้าง Aeon Mall Funabashi/ห้าง Ito-Yokado Makuhari, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

TOBU BUS WEST CO.,LTD.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

IBAKYU Motor Corporation

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kawagoe motor corporation

All bus routes(Excluding the routes in *1 and circulation buses in each city, town and village(Higashimatsuyama City, Okegawa City, Hatoyama Town)、Hatoyama Town Bus Kamikumai line, Seibu Bunri Gakuen line, Peonywalk Higashimatsuyama line and limited to the sections in *2)

ASAHI Motor Corporation

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1 และรถโดยสารที่วิ่งวนเป็นวงกลม (Loop Bus) รอบตำบลและเมือง (เมือง Higashimatsuyama, เมือง Okegawa, ตำบล Hatoyama), รถโดยสารประจำทางของตำบล Hatoyama สาย Kamikumai, สาย Seibu Bunrigakuen, สาย Peony Walk Higashimatsuyama, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

SEIBU KANKO BUS Co.,Ltd.

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )

Kokusai Juo Co.Ltd

ทุกเส้นทางของรถโดยสารประจำทาง (* ยกเว้นเส้นทางในหมายเหตุ 1, *จำกัดเฉพาะระยะทางในหมายเหตุ 2 )