ราคา / สถานที่จำหน่าย

ราคา

เส้นทางรถไฟในแถบพื้นที่คันโต 13 บริษัท และรถประจำทาง 34 บริษัทในเขตโตเกียวและ 3 จังหวัดใกล้เคียง สามารถใช้ได้แบบไม่อั้น!

PASMO PASSPORT

© 1976, 1996, 2001, 2020 SANRIO CO., LTD.APPROVAL NO. G604478* PASMO is a registered trademark of PASMO Co., Ltd.

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่ 7,200 เยน

เด็ก 3,600 เยน

* PASMO PASSPORT (สำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคมมีค่าธรรมเนียม 500 เยนต่างหากเมื่อซื้อ PASMO PASSPORT

อายุการใช้งานของบัตร:3 วันต่อจากวันที่ซื้อ

สามารถซื้อได้ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วหรือสถานที่จำหน่ายตั๋ว

※กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่สถานี

แตะที่เครื่องตรวจตั๋วเพื่อเข้าสู่สถานี

จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับการเข้าในสถานีหรือใช้เส้นทางนอกเหนือที่กำหนด
การชาร์จเติมเงินล่วงหน้าจะสามารถใช้งานได้ทั้งในเส้นทางที่กำหนดและนอกเส้นทาง ※เนื่องจากเป็นบัตร IC แบบเติมเงิน จะถูกหักออกตามที่คุณได้ใช้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตามร้านค้าและที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ข้อควรระวังในการใช้

●กรุณานำหนังสือเดินทางติดตัวมาด้วยเพื่อใช้ยืนยันตัวตนเมื่อเจ้าหน้าที่สถานีขอตรวจดู
●บัตรนี้ไม่รวมบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษ บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่ง หากต้องการใช้บริการรถด่วนพิเศษหรือสำรองที่นั่ง จำเป็นต้องชำระค่าบริการดังกล่าวนั้น 
●อายุการใช้งานจะระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง (ใบเสร็จรับเงินหลักฐานการซื้อ)
● บัตรสามารถใช้ได้จนสิ้นสุดเวลาทำการของวันที่ 3 ไม่ว่าจะเริ่มใช้บัตรในเวลาใดก็ตาม 
● หลังเริ่มใช้บัตรแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินให้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ หยุดการเดินรถ เกิดความล่าช้า และสาเหตุอื่นๆ
● การขอคืนเงินบัตรที่ยังไม่ได้ใช้ สามารถขอคืนเงินได้ที่สถานีที่จำหน่ายบัตรเท่านั้น (จะคืนเงินให้เฉพาะกรณีที่บัตรยังไม่ได้ใช้และยังไม่หมดอายุเท่านั้น และจะหักค่าธรรมเนียมก่อนคืนเงินให้)
● หากสูญหาย จะไม่ออกบัตรใหม่ให้ (รวมถึงกรณีที่ถูกขโมยด้วย)

* หากขึ้นรถนอกเหนือจากระยะทางที่กำหนด หรือเกินระยะทางที่กำหนด จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

* อาจมีการยกเลิกการเดินรถอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ แม้จะหยุดการเดินรถ ก็ไม่สามารถคืนเงินให้ได้

สถานที่จำหน่าย

* อาจมีการปิดทำการชั่วคราวหรือเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ กรุณา ติดต่อสอบถามสถานที่จำหน่ายแต่ละแห่งเพื่อขอทราบรายละเอียด

ท่านที่ไม่มีบัตรโดยสาร PASMO PASSPORT

สามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ที่ระบุด้านล่าง พนักงานจัดจำหน่ายจะขอตรวจหนังสือเดินทางเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แท้จริง สถานที่จำหน่ายบางที่คุณสามารถเลือกวันที่จะเริ่มใช้ได้ เช่น “วันนี้” หรือ “วันถัดไป” และหากคุณมี PASMO PASSPORT อยู่แล้ว คุณสามารถซื้อบัตรโดยสาร Greater Tokyo Pass อย่างเดียวก็ได้

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Narita Airport Terminal 1
สถานที่ตั้ง
Narita Airport Terminal 1 Station, 1-1 Goryo Bokujo, Sanrizuka, Narita, Chiba Pref. 282-0011
เวลาให้บริการ
7:00 - 21:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Narita Airport Terminal 2・3
สถานที่ตั้ง
Narita Airport Terminal 2・3 Station, 1-1, Aza-Furugome, Furugome, Narita, Chiba Pref. 282-0004
เวลาให้บริการ
7:00 - 21:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

Keikyu Tourist Information Center (Haneda Airport Terminal 3)

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 3
สถานที่ตั้ง
2-6-5 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
7:00~22:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

ช่องตรวจบัตรโดยสารสถานี Haneda Airport Terminal 1・2

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 1・2
สถานที่ตั้ง
3-3-4 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

ช่องตรวจบัตรโดยสารชั้น 2 สถานี Haneda Airport Terminal 3

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 3
สถานที่ตั้ง
2-6-5 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keio Line] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติบางเครื่อง

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Shinjuku ทางออกทิศตะวันตก
สถานที่ตั้ง
1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tobu Line] ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซากุสะ

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
อาซากุสะ
สถานที่ตั้ง
Asakusa Station, 1-4-1 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033
เวลาให้บริการ
7:20 - 19:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Toei Subway] Tourist Information Center

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ueno-okachimachi Sta.
สถานที่ตั้ง
5-26-6 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015
เวลาให้บริการ
8:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Otemachi Sta.
สถานที่ตั้ง
1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ginza Sta.
สถานที่ตั้ง
4-1-2 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Keikyu Line] Keikyu Tourist Information Center Shinagawa

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shinagawa Sta.
สถานที่ตั้ง
3-26-26 Takanawa, Minato-ku, Tokyo
เวลาให้บริการ
8:30~20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keikyu Line] Takanawa Ticket Gate,Shinagawa Station

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shinagawa Sta.
สถานที่ตั้ง
3-26-26 Takanawa, Minato-ku, Tokyo
เวลาให้บริการ
8:30~20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyu Line] จุดบริการข้อมูลทั่วไป Shibuya “CHIKAMICHI”

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shibuya Sta.
สถานที่ตั้ง
1st floor underground of Shibuya Station, 2-1-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043
เวลาให้บริการ
10:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyu Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shin-ochanomizu Sta.
สถานที่ตั้ง
3-Saki, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shinjuku Sta.
สถานที่ตั้ง
West Exit Underground Shopping Center 1, 1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shimbashi Sta.
สถานที่ตั้ง
2-17-5 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Takadanobaba Sta.
สถานที่ตั้ง
1-35-2 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Tokyo Sta.
สถานที่ตั้ง
1-6-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Nihombashi Sta.
สถานที่ตั้ง
1-3-11-Saki, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Meiji-jingumae(Harajuku) Sta.
สถานที่ตั้ง
1-18-22 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Keikyu Line] Central Ticket Gate,Yokohama Station,Keikyu Corporation

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Yokohama Sta.
สถานที่ตั้ง
2-16-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Pref.
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด
URL

ท่านที่มีบัตรโดยสาร PASMO PASSPORT

หากคุณมี PASMO PASSPORT อยู่แล้วคุณสามารถซื้อได้ที่สถานที่ที่จำหน่ายต่อไปนี้ (คุณอาจต้องยืนยันตัวตนของคุณโดยแสดงหนังสือเดินทางในเวลาที่ซื้อ) สถานที่จำหน่ายบางที่คุณสามารถเลือกวันที่จะเริ่มใช้ได้ เช่น “วันนี้” หรือ “วันถัดไป”

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Narita Airport Terminal 1
สถานที่ตั้ง
Narita Airport Terminal 1 Station, 1-1 Goryo Bokujo, Sanrizuka, Narita, Chiba Pref. 282-0011
เวลาให้บริการ
7:00 - 21:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Narita Airport Terminal 2・3
สถานที่ตั้ง
Narita Airport Terminal 2・3 Station, 1-1, Aza-Furugome, Furugome, Narita, Chiba Pref. 282-0004
เวลาให้บริการ
7:00 - 21:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

Keikyu Tourist Information Center (Haneda Airport Terminal 3)

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 3
สถานที่ตั้ง
2-6-5 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
7:00~22:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

ช่องตรวจบัตรโดยสารสถานี Haneda Airport Terminal 1・2

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 1・2
สถานที่ตั้ง
3-3-4 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

ช่องตรวจบัตรโดยสารชั้น 2 สถานี Haneda Airport Terminal 3

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Haneda Airport Terminal 3
สถานที่ตั้ง
2-6-5 Haneda-Kuko, Ota-ku, Tokyo 144-0041
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keio Line] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติบางเครื่อง

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Shinjuku ทางออกทิศตะวันตก
สถานที่ตั้ง
1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keio Line] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติบางเครื่อง

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานี Shibuya ทางออกโซนกลาง
สถานที่ตั้ง
1-4-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
* ยกเว้นสถานี Hibiya Line สถานี Kita-senju, สถานี Nakameguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-funabashi, สถานี Yoyogi-uehara, สถานี Wakoshi, Hanzomon Line สถานี Shibuya, Fukutoshin Line สถานี Shibuya, และสถานี Meguro
สถานที่ตั้ง
เวลาให้บริการ
7:40 – 20:00 น.
URL

[Toei Subway] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
* ยกเว้นสถานี Oshiage, สถานี Meguro, สถานี Shirokanedai, สถานี Shirokane-takanawa และShinjuku Line สถานี Shinjuku
สถานที่ตั้ง
เวลาให้บริการ
7:40 – 20:00 น.
URL

[Toei Subway] เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติบางเครื่อง

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Nippori-Toneri Liner แต่ละสถานี
สถานที่ตั้ง
เวลาให้บริการ
7:40 – 20:00 น.
URL

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Akasaka-mitsuke Sta.
สถานที่ตั้ง
3-1-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tobu Line] ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซากุสะ

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
อาซากุสะ
สถานที่ตั้ง
Asakusa Station, 1-4-1 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033
เวลาให้บริการ
7:20 - 19:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Iidabashi Sta.
สถานที่ตั้ง
1-13 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0825
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tobu Line] ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
อิเคะบุคุโระ
สถานที่ตั้ง
Tobu Ikebukuro Station, 1-1-21 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021
เวลาให้บริการ
8:00 - 18:00 연중무휴
URL

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ikebukuro(Yurakucho Line) Sta.
สถานที่ตั้ง
1-12-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ikebukuro(Marunouchi Line) Sta.
สถานที่ตั้ง
1-28-1 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Seibu Line] SEIBU Tourist Information Center IKEBUKURO

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ikebukuro Sta.
สถานที่ตั้ง
Outside of the East Exit Ticket gate on the 1st floor, 1-28-1 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
เวลาให้บริการ
8:00 - 18:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด (จำหน่ายตั๋วถึง 15:00 น.)

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ueno Sta.
สถานที่ตั้ง
3-19-6 Higashi-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Toei Subway] Tourist Information Center

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ueno-okachimachi Sta.
สถานที่ตั้ง
5-26-6 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015
เวลาให้บริการ
8:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ebisu Sta.
สถานที่ตั้ง
1-5-5 Ebisu--Minami, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Otemachi Sta.
สถานที่ตั้ง
1-6-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Ginza Sta.
สถานที่ตั้ง
4-1-2 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Keikyu Line] Keikyu Tourist Information Center Shinagawa

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shinagawa Sta.
สถานที่ตั้ง
3-26-26 Takanawa, Minato-ku, Tokyo
เวลาให้บริการ
8:30~20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keikyu Line] Takanawa Ticket Gate,Shinagawa Station

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shinagawa Sta.
สถานที่ตั้ง
3-26-26 Takanawa, Minato-ku, Tokyo
เวลาให้บริการ
8:30~20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keio Line] Commuter Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชิบุยะ
สถานที่ตั้ง
1-4-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyu Line] จุดบริการข้อมูลทั่วไป Shibuya “CHIKAMICHI”

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shibuya Sta.
สถานที่ตั้ง
1st floor underground of Shibuya Station, 2-1-1 Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043
เวลาให้บริการ
10:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shin-ochanomizu Sta.
สถานที่ตั้ง
3-Saki, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Odakyu Line] ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโอดะคิว ชินจูกุ ทางออกทิศใต้

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
ชินจูกุ
สถานที่ตั้ง
1-1-3 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Odakyu Line Shinjuku Station South Exit, across from ticket gate
เวลาให้บริการ
8:00 - 18:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Odakyu Line] ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโอดะคิว ชินจูกุ ทางออกทิศตะวันตก

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
ชินจูกุ
สถานที่ตั้ง
1-1-3 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Odakyu Line Shinjuku Station West Exit, ground concourse
เวลาให้บริการ
8:00 - 19:00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Keio Line] Commuter Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
สถานีชินจูกุ
สถานที่ตั้ง
1-1-4 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shimbashi Sta.
สถานที่ตั้ง
West Exit Underground Shopping Center 1, 1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Shimbashi Sta.
สถานที่ตั้ง
2-17-5 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Seibu Line] Limited Express Ticket Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Seibu-Shinjuku Sta.
สถานที่ตั้ง
Seibu Shinjuku Station, 1-30-1 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021
เวลาให้บริการ
7:00 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Takadanobaba Sta.
สถานที่ตั้ง
1-35-2 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Tokyo Sta.
สถานที่ตั้ง
1-6-5 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Nihombashi Sta.
สถานที่ตั้ง
1-3-11-Saki, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Tokyo Metro] Pass Office

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Meiji-jingumae(Harajuku) Sta.
สถานที่ตั้ง
1-18-22 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
เวลาให้บริการ
7:40 - 20:00 น.

[Keikyu Line] Central Ticket Gate,Yokohama Station,Keikyu Corporation

ชื่อสถานี(สถานีที่ใกล้ที่สุด)
Yokohama Sta.
สถานที่ตั้ง
2-16-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa Pref.
เวลาให้บริการ
ขบวนแรก - ขบวนสุดท้าย ทุกวันไม่มีวันหยุด
URL